<$BlogRSDUrl$>

8.4.05

Anonyme meldarar 

Eg har argumentert for at "salmediktaren Elias Blix" først blir til i 1890. Heilt til da er nemleg forfattaren bak Nokre Salmar anonym.

Elias Blix var ikkje berre anonym som salmediktar, men også som avisskribent. Det var heilt vanleg i datidas avisverd.

Avismeldingane av Nokre Salmar var også stort sett anonyme. Men nokre meldarar har eg greidd å oppspore.

Den første meldinga av første heftet var Aasmund Vinjes i Dølen, sundag 28. mars (påskedagen) 1869.

Den neste stod i Dagbladet fredag 2. april, underteikna med merket o. Eg har før skrive:
Denne signaturen er, så vidt eg veit, ikkje identifisert. Meldaren, som presenterer seg som "ældre Lærer," vil "især anbefale denne Bog til Lærere og Forældre." Han legg stor vekt på det pedagogiske potensialet i salmane: "Dette forjætter en rig Velsignelse, at Barnet faar lære Troens Sandheder paa sit eget maal." Til slutt gjev han att "Den Veg til Livet er so trong," som ei prøve på arbeidet til "vor nationale Salmedigter."
I dag kan eg identifisere o.: Det er ingen ringare enn lærar, kyrkjesongar og stortingsmann Jørgen Olafsen (1817-1893), fødd på Dovre, men utflytt til Romsdal, grunnleggjar av den tidlege og viktige skolelærarforeininga i Romsdal og leiande ideolog i lærarrørsla. På Stortinget møtte han, med eitt unntak, i kvar einaste periode i tida 1859-1888. Det går fram av eit brev frå Olafsen datert "Storthinget den 7de Mai 1884" (privat eige, Leiv-Erik Blix Bondevik) at det var han som skreiv meldinga i 1869.

Reidar Djupedal (og Tove Bull) nemner at
I "Svein Urædd" 1869 (nr. 13, 31. mars), skreiv John Klæbo (anonymt) ei rosande melding om "Nokre Salmar".
Vidare blir det fortalt at
I "Svein Urædd" 1870 skriv F. P: ei lang og noko høgtidleg utgreiing om Blix-salmane etter at andre heftet var kome.
F. P. er ingen annan enn John Klæbo på ny. Han hadde fleire merke som han skreiv under både i Dagbladet og i Svein Urædd. Dei to merka F. P. og S. G. nemner han i eit brev til Henrik Krohn 15.04.1870 (UB Bergen, Ms 493.a.9). Det må vere 1870-meldinga både Blix og Klæbo sjølv har omtala i andre samanhengar.
# lagt inn 8.4.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?