<$BlogRSDUrl$>

3.4.05

Dagens Blix 

Fred, det er eit fagert Ord, / Fullt av Ljos og Lukka
Fyr det Hjarta, som paa Jord / Saart i Strid maa sukka.
Fred fraa Gud i Barmen saar / Fell som Sol paa Engjer,
Skaper Liv og Von som Vaar, / Myrkret sunder sprengjer.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 74

Så er vi i gang med "evangelierima" til sundagstekstane att. Dette er eit av dei vellukka, som framleis har ein plass i salmeboka (NoS 447). Tilknytinga til evangelieteksten for dagen, Johannes 20,19-31 er klårast i det tredje og det siste verset. Men her er fleire trådar i den intertekstuelle veven til Blix, mellom anna til juleevangeliet i vers 2. Og så det karakteristiske vår-biletet i vers 1, det høver godt no i påsketida.

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 3.4.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?