<$BlogRSDUrl$>

6.4.05

Dagens Blix 

Syrgjande, men alltid sæle / Er me, som paa Jesus tru.
Høyra me hans milde Mæle, / Stillnar Sut og Graat og Gru.
Naar vaart Hjarta kann seg lauga / Ljuvt i Ljoset fraa hans Auga,
Klaarnar alt, som fyrr var myrkt, / Sorgtung Hug vert still og styrkt.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 75

Visst finst det perler i den store 1891-produksjonen. "Syrgjande, men alltid sæle" ligg ikkje så tett på evangelieteksten som mange av dei andre nyskrivne salmane i denne utgåva, den er mindre kyrkjeårsbunden. Salmen kan gå rett inn på bedehuset. Den formidlar tankegods som er heilt sentralt i luthersk lekmannstradisjon. Og den fortener ei framtid i kyrkjerommet også.

Salmen står på nr. 469 i Norsk Salmebok, med nokre endringar. Den tredje strofen er sløyfa. Det er eit forståeleg val, den er ikkje så sterk. Endringane i første strofe er eg ikkje heilt glad for. Den oppussa versjonen i NoS lyder:
Syrgjande, men alltid sæle / Er me i vår kristne tru.
Når me høyrer Jesu mæle / stilnar sut og gråt og gru.
Endringa i andre line har vel rytmiske grunnar, tenkjer eg; dette er ein av dei få stadene der Blix snublar. Men den er dyrt betalt, det er leitt å miste allitterasjonane i "Høyra me hans milde mæle".

Dette er ein av dei Blix-salmane som har skifta tone fleire gonger i løpet av levetida si. Det gjer rom for eit par refleksjonar om tilhøvet mellom tekst og tone. Blix skreiv gjerne i tradisjonelle versemål, derfor er det mange av tekstane hans som kan fungere til fleire ulike tradisjonelle salmetonar. Sjølv har oppgjeve tonen "Kjærlighed er Lysets Kilde" som tone for denne teksten. Denne utovervende, nesten pompøse Lindeman-melodien (Norsk Koralbok 223) høver ikkje heilt godt til det innovervende, meir meditative, innhaldet. Landstads reviderte salmebok (1924) vil ha J. Crügers alvorstone "Jesus er mitt liv i live" (NoK 154). Også Nynorsk salmebok (1925) har denne som alternativ, men foreslår også "Herre Jesus, lat meg læra" - og meiner med det ein melodi av W. Wessnitzer som no ikkje lenger står i koralboka (Koralbok for den norske kirke 126b). Norsk Salmebok har, endeleg, den norske folketonen som òg er nytta til "Høyr, kor kyrkjeklokka lokkar" (NoK 575). Det er ikkje noko dårleg val. Men det kan hende at denne Blix-salmen er mellom dei som framleis ventar på tonen sin.

Vel, du skal vere bra interessert om du har fått med deg avsnittet foran. Det er på tide å utstyre salmekommentarane mine med lydfiler. Men det må bli i ein seinare arbeidsoperasjon, er eg redd.

Heile salmen.
Sundagens Blix.
# lagt inn 6.4.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?