<$BlogRSDUrl$>

24.4.05

Dagens Blix 

Min Heimstad i det Høge er, / Til Himmels stend mi Lengsla.
Vel veit eg, at min Heimveg ber / Igjenom myki Trengsla.
Men Jesus Vegen drog, / Det er meg Tryggja nog.
Eg er hans Fylgjesvein, / So gjeng eg utan Mein,
Ved honom skal eg sigra!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 80

Fjerde sundag etter påske har heile tre nummer i 1891-utgåva av Nokre Salmar, og alle er gamle kjende.

Eg har ikkje gjort den intertekstuelle heimeleksa mi i dei tidlegare kommentarane, ser eg. Tilknytinga til den konkrete sundagen er svært laus. Men det er tydelege klangar frå Jesu avskilstale i Johannes 14-16 her, eit bibelavsnitt som spelar ei stor rolle i påsketida. Til den første strofa, sjå særleg Johannes 14,1-6 att. Til freds-motivet i 2. strofe, sjå vers 27 i same kapitlet, men endå meir Filipparane 4,7. "Livsens Kruna" kan du leite opp i Jakobs brev, forteljinga om Jesus som stiller stormen i dei tre første evangelia. Men sterkast er sluttakkorden, frå Romarbrevet 8,38-39. Slik lyder versa i Elias Blix si eiga omsetjing frå 1883:
38 For eg er viss paa, at korkje Daude elder Liv, korkje Englar elder Krafter, korkje det noverande elder det tilkomande,
39 korkje Høgd elder Dypt elder nokon annan Skapning skal kunna skilja oss fraa Guds Kjærleike i Kristus Jesus, vaar Herre.
Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Tidlegare kommentarar: 1870-, 1883-utgåva.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 24.4.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?