<$BlogRSDUrl$>

25.4.05

Dagens Blix 

Gud, hald oss uppe ved ditt Ord, / Og giv det Yvermagt paa Jord
Mot deim, som Jesus Krist, vaar Sol, / Vil støyta fraa hans Kongestol!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 81

Luther-salmen "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort", første Blix-gjendikting frå 1883.

Det er interessant å sjå at Blix vel heilt andre salmar enn Landstad for 4. sundag etter påske. Gårsdagens og morgondagens Blix er hans eigne originaltekstar. Denne salmen er i Landstad mellom dei "Sædvanlige Salmer til Høimesse".

Eg har ikkje historia til Luther-salmane i Noreg heilt klårt for meg. Eg finn ikkje denne hos Kingo, heller ikkje i Evangelisk-christelig eller Christiania-tillegget (og Guldberg har eg ikkje). Det spørst om den ikkje er komen inn gjennom den Luther-renessansen som mellom andre Landstad representerer kring midten av 1800-talet.

Heile salmen.
Tidlegare kommentar.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 25.4.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?