<$BlogRSDUrl$>

26.4.05

Dagens Blix 

No livnar det i Lundar, / No lauvast det i Lid,
Den heile Skapning stundar / No fram til Sumars Tid.

Det er vel fagre Stunder, / Naar Vaaren kjem her nord,
Og atter som eit Under / Nytt Liv av Daude gror.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 82

Oppgåve 1: Lag ei liste over dei ti mest sungne Blix-tekstane. Kommentar: Utvalet kan diskuterast, andre forslag er velkomne. Det er mange sterke kandidatar.

Oppgåve 2: Lag ei liste over dei tre ... Kommentar: Dette utvalet er eg sikrare på. Svært mange nordmenn har eit forhold til ein eller fleire av desse tekstane

Oppgåve 3: Peik ut den eine Blix-teksten som står mest sentralt i Blix-resepsjonen.
Utan tvil: Denne.

Det er særleg "No livnar det i Lundar" som har gjeve Elias Blix tilnamnet "vårsongaren". Også litterært er songen eit av høgdepunkta i produksjonen hans. Det er mykje å seie om formelle verkemiddel, men det skal eg late liggje. Syntesen av bibel, natur, kyrkje, språk og nasjon er svært karakteristisk. Den milde Blix kan av og til bli aggressivt luthersk og nasjonal. Men her er det som våren legg eit forsonande skjær over dei kyrkjelege og nasjonale kampane.

Salmen er ikkje påtrengjande bibelsk. Men går ein heilt tett inn på det vakre biletet av norsk vår, får ein likevel auge på dei små bibelske steinane i mosaikken. Her er ein liten katalog. Du finn sikkert fleir!

Strofe 1
"Den heile Skapning stundar" - Romarane 8,22
Strofe 3
"Som høgt paa Berg ein Stad" - Matteus 5,14
Strofe 4
"Den Sol gjeng aldri ned" - Jesaja 60,19-20
Strofe 5
"Og burte var Guds Ark" - 1. Samuelsbok 4-6
Strofe 6
"Guds Ord var faahøyrd Segn" - 1. Samuelsbok 3,1
Strofe 7
"Som Dogg paa turre Jord" - Hosea 14,6
"Daa grøddest vænt Guds Ord" - Markus 4,1-20 (og parallellar)
Strofe 8
"Daa er det sæle Tider / Fyr Kristi Kyrkjegrunn" - same likninga, Markus 4,1-20
Strofe 9
"Daa losnar Tungebandet" - Markus 7,35, Apostelgjerningane 2,4
Strofe 12
"utan Brest og Sprunga" - Efesarane 5,27, Kolossarane 1,22

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Tidlegare kommentarar: 1875-, 1883-utgåva.
Gårsdagens Blix.
# lagt inn 26.4.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?