<$BlogRSDUrl$>

26.4.05

Kirkeklokken 

I 1890 gav presten Birger Hall ut Kirkeklokken: Aandelige sange for hjemmet, opbyggelige møder, feste, Ungdomsforeninger, kvindeforeninger o.s.v. Året etter kom det ei ny utgåve, utvida med eit "Tillegg". Med tillegget inneheld boka 984 salmar og songar.

Boka inneheld 31 + 1 salmar og songar på landsmål, 30 av Blix, 1 av Bernt Støylen og 1 av O. E. Fylsvik. Eg har laga ei oversikt over nynorske tekstar i Kirkeklokken.

Her står, så vidt eg veit, for første gong, forfattarnamnet Dr. E. Blix under salmane. Anonymiteten er broten.

Av originalsalmane Blix hadde publisert til og med 2. utgåve (1883) av Nokre Salmar, har Hall teke med dei fleste, 23 stykke. 15 er utelatne, også favorittar som "Gamleaaret seig i Hav", "Med Jesus vil eg fara", "No koma Guds Englar" og "No Soli bak um blaae Fjell".

På den andre sida har Hall med sju salmar som først kom i 4. utgåva av Nokre Salmar. Den kom i 1891, altså året etter Kirkeklokken. Dei sju er: Blix kan ha publisert nokre av salmane i tidsskrift, eg har ikkje full oversikt over desse publikasjonane enno. Men fleire Blix-salmar ser ut til å ha fått førstepublikasjonen sin i Kirkeklokken.

Kven var Birger Hall (1858-1927)? På denne tida var han sekretær i Lutherstiftelsen. Tidlegare hadde han gjort teneste som sjømannsprest i Cardiff. Han tok teologisk embetseksamen i 1881, og hadde nok hatt Elias Blix som lærar. Dessutan hadde han bakgrunn frå Nordland. Han var fødd i Vefsn, der faren var prost, og bror hans, offiseren Bent Mikael Hall (1847-1897) var leiar av "Den nordlandske Forening" i hovudstaden i 1884-1885.

Eg er den lukkelege eigar av ein Kirkeklokken. Av mor mi har eg fått eksemplaret etter hennar tante Anna. Mor fortel om tante Anna (sjukepleiar og indremisjonskvinne i Harstad) og søster hennar, tante Elida (jordmor og læstadianar i Alta) at det kunne bli usemje både om teologi og songval når dei møttest i barndomsheimen i Lyngen. Men det enda som regel godt, med avsynging av ein Blix-salme frå Kirkeklokken.

27.05.2005: Eg veit etter kvart betre på fleire punkt. Sjå kommentarane for korreksjonar og oppdateringar.
# lagt inn 26.4.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?