<$BlogRSDUrl$>

8.5.05

Dagens Blix 

No lid det nær til Kvitsunfest: / Gud heilag Ande, ver vaar Gjest!
Du, som fraa Æva utan Slut / Fraa Fader og fraa Son gjeng ut!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 88

Det står att to salmar for helgetorsdag. Dei skal du få seinare i veka. I dag er det sjette sundag etter påske, og evangelieteksten frå Johannes 15,26-16,4 er forklåringa på pinsestemninga i denne salmen. Dei to siste linene av første strofe er henta frå 3. trusartikkel i den nikenske truvedkjenninga.

Det er Kingo som er opphav til salmen. Landstad gjev att hans originaltekst så godt som ordrett, og Blix sin versjon (ny til denne utgåva av Nokre Salmar) ligg òg svært tett på originalen. Ein kortversjon av "Nu nærmer sig vor Pintse-Fest" finn du no på nr. 213 i Norsk Salmebok: "Kom, sannhets Ånd, og vitne giv" (her med Grundtvig som mellommann).

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Fredagens Blix.
# lagt inn 8.5.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?