<$BlogRSDUrl$>

27.5.05

Dagens Blix 

Det gamle Katekismevers
Gud, lat oss i din Kunnskap mannast
so Læra maa i Livet sannast
og dagleg Framgang i oss faa,
til kristen Manndoms Maal me vinna,
at me hjaa deg maa Naade finna,
og du paa oss med Hugnad sjaa.
(Paa norsk ved E. Blix).
---------------
Nordmannen , 4. årgang, nr. 33, onsdag 30.09.1891

Ein ny tekst publiserte Blix i Nordmannen etter at Nokre Salmar, 4. utgåve var ferdig. Den kom ikkje med i Salmar og Songar (1900), og heller ikkje i jubileumsutgåva Salmar, songar og kvad (1936). Blix si eiga katekismeutgåve har eg ikkje for handa, men eg reknar med å finne verset der.

For dette verset høyrer til i den dansk-norske katekismetradisjonen, ikkje i salmeboka. Den første salmeboka eg har funne det i, er Landstads reviderte (1924). I Norsk Salmebok (1985) lyder verset slik (nr. 548), forma er den tradisjonelle:
Gud, la oss i din kunnskap fremmes,/ så det vi lærer, aldri glemmes,
men vokser med oss dag for dag!
At det kan modnes som du sådde / og vi hos deg må finne nåde
og du i oss ditt velbehag.
Mest overraskande er likevel handteringa av verset i Nynorsk salmebok (1925). Ei sak er at det er kome til eit vers 2, som ikkje Blix eller Landstads reviderte har; det er oppstått i dansk tradisjon på 1800-talet. Den verkelege overraskinga er at NN tilskriv (Bernt) Støylen æra for den norske utgåva - sjølv om vers 1 er identisk med Blix si utgåve frå 1891, med unnatak for fjerde lina, som i NN lyder "Til Kristi voksters mål å vinna".

Måndagens Blix.
# lagt inn 27.5.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?