<$BlogRSDUrl$>

31.5.05

Sjukehus 

Nynorsklaget ligg ikkje på latsida. Etter ei vellukka 17. mai-feiring og eit ditto salmeseminar er dei ute på nye jaktmarker:
Krever nye sykehusnavn
Navnene på St. Olavs Hospital, Blefjell sykehus og flere andre sykehus blir sterkt kritisert i brev som nynorskfolk har sendt til Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
....
«Svært mange av desse nye namna tilfredsstiller ikkje oss som har tro på – og respekterar den norske språkarven. Mange av namna er ulogiske og ufilologiske, og svært mange bryt med norsk namneskikk. Det vil vera ei nasjonal skam om desse namna blir ståande», skriver Nynorsklaget.
Noko som minner meg om ein debatt i mitt ungdomsfylke Hedmark, der ein den gongen framståande ungdomspolitikar (det vil seie, det var den gongen han var ung) framsette det uimotseielege resonnement: "Hedmarkingar blir sjuke, og da kjem dei på sjukehus." Sidan har det vore slik. Men ikkje no meir. Veit du kva dei ærverdige institusjonane Sentralsjukehuset i Hedmark, Tynset sjukehus etc. heiter for tida? Sykehuset Innlandet HF! O tempora, o mores. Her er ein jobb å gjere.

Dessverre overspelar Nynorsklaget poenget sitt:
Der blir det også hevdet at St. Olavs hospital «er ikkje noko heldig namn». «Vi har ikkje tradisjon for å knyte helgennamn til sjukehusnamna her i landet», skriver Nynorsklaget.
Dette er, med respekt å melde, tøv. Eg er personleg fødd på St. Elisabeths hospital i Tromsø, og det skulle ikkje undre meg om framståande medlemmer i Nynorsklaget også er det. Noreg har ein meir enn hundre år gammal ubroten tradisjon med å knyte helgennamn til sjukehusnamna, sidan katolske ordenssøstrer i 1883 starta det som etter kvart blei Vår Frue hospital i Oslo. Eller meiner Nynorsklaget at ein tradisjon med katolsk bakgrunn pr. definisjon er unorsk???

Les meir hos NRK Trøndelag.
# lagt inn 31.5.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?