<$BlogRSDUrl$>

3.6.05

Attest 

Paa Forlangende bevidnes herved at Student Elias Blix, som agter at søge om Understøttelse af det Schytteske Legat, ingen Formue besidder; thi hans Forældre, som begge er afdøde, efterlade ham kun saa meget, at han derfor kunde opholde sig ved Tromsø Seminarium i 2 Aar. Senere har han erhvervet sig det fornødne ved at undervise, hvilket Ernæringsmiddel han til Skade for sine Studeringer atter maa gribe til, dersom han ikke faar Hjælp fra nævnte Legat. Han anbefales derfor paa det Bedste til at erholde den Understøttelse, han søger om.

Gildeskaals Præstegaard 22 September 1860.

H. Daae,
Sognepræst.

-------------

Denne har eg funne på ein godt bortgøymd stad i universitetets arkiv.
# lagt inn 3.6.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?