<$BlogRSDUrl$>

12.6.05

Dagens Blix 

Der Høgtid er i Himmelborg, / Naar um ein Syndar vender
Og ser si Synd med Hjartesorg / Og raadlaus retter Hender
Til Herren upp med Himmelhug / Og bøygd og bljug
Dei saare Sukkar sender.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 103

Ei vekkingspreike over Lukas 15, mest over evangelieteksten for 2. rekkje (den bortkomne sonen).

Denne bibelteksten spelar ei særleg rolle i soga om nynorsk bibelomsetjing. Ivar Aasen omsette sjølv forteljinga om "Den burtkomne Sonen" i 1859 (ifølgje Jarle Bondevik, Og ordet vart nynorsk, Bergen: Norsk Bokreidningslag, 2003, s. 33).

Heile salmen.
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Sist sundags Blix.
# lagt inn 12.6.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?