<$BlogRSDUrl$>

3.6.05

Ein attest til 

Da Hr. Skolelærer E. Blix, der agter at reise til Christiania for at studere, har forlangt min Attest for hans Virksomhed som Lærer her ved Seminaret, er det mig en Fornøielse herved at bevidne, at han i en Tid af omtrent 1 Aar, nemlig fra Høsten 1856 til Høsten 1857, underviste i Norsk samt Historie og Geographi i begge Klasser. Dette sit Hverv udførte han med megen Dygtighed, Samvittighedsfuldhed og Nøiagtighed, saaat det var en stor Fornøielse at høre ham undervise. Jeg kan derfor trygt anbefale ham til Dhrr. Skolebestyrere i Christiania som en dygtig og nidkjær Lærer.

Tromsø den 7de Juli 1859

Chr. Kaurin,
Lærer ved Skolelærerseminariet hersteds.

----------

Denne også.
# lagt inn 3.6.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?