<$BlogRSDUrl$>

10.7.05

Dagens Blix 

Høyr ein fager Frettnad!
Mange Folk fær Mettnad
I eit matlaust Land.
Hunger vil deim døyda
I den ville Øyda,
Jesus Raad daa fann.
Ved sitt Ord / Eit velreidt Bord
Han i Øydemarki sette,
Gav deim Mat til Mette.

------------
Elias Blix, Salmar og Songar (Oslo: Olaf Husebye, 1900), s. 69

I fjerde utgåve av Nokre Salmar har Blix ingen eigen salme for "7. Sundag etter Trieinings-Helg" (8. s. e. pinse), berre ei tilvising "Sjaa Salmarne paa Midfastesundag."

Men han tek att det forsømte i Salmar og Songar (1900). "Høyr ein fager Frettnad" ber overskrifta "Dei fire Tusund", etter evangelieteksten for dagen, Markus 8,1-9.

Salmen gjev ei johanneisk lesing av Markus-teksten. Frå dei fire tusen svoltne magane i øydemarka byter den fokus til songaren si hungrande sjel.

Den rytmiske spensten i denne teksten kjem fint fram i Dvergmål si tolking ("Fager Frettnad"), synest eg.

Heile salmen
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Sist sundags Blix
# lagt inn 10.7.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?