<$BlogRSDUrl$>

25.7.05

Dagens Blix 

Born av denne Verdi er / Sløgare enn Ljosens Søner:
Verdi sine Likar løner / Og seg dermed Vener fær.
Men Guds Born so jamleg ganga / I hans Ærend faavist fram:
Naar dei der skal Vinning fanga, / Verdi jamt deim gjerer Skam.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 112

Ferien er over, eg er heime og i dagleg rutine, det vil også seie ein Blix-salme som morgonandakt. Stort sett har eg greidd å halde følgje med kyrkjeåret i sommar, dei to salmane eg har til rest, skal du få i løpet av veka.

Denne salmen slo aldri gjennom. Den kom ikkje eingong så langt som til Nynorsk Salmebok (1925). Salmen er stort sett ein parafrase over den gamle evangelieteksten for dagen, den underlege likninga i Lukas 16,1-9

Heile salmen
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Sist sundags Blix
# lagt inn 25.7.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?