<$BlogRSDUrl$>

31.7.05

Dagens Blix 

Ser du, Sion, Jesus græt, / Han, som Livet fyr deg læt!
Sjaa den Kjærleiks klaare Glans / Tindrande i Taara hans!
Sjaa, og bøyg deg djupt i Bot: / Graat so du i Hjarterot!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 113

Einaste salme for 10. sundag etter Trieinings-Helg = 11 sundag etter pinse, enkel evangeliesalme over det gamle evangeliet for dagen, Lukas 19,41-48. I røynda er det berre dei to første versa som blir nytta i salmen. "Gråt" er gjennomgangstema, kjem att i samtlege strofer med unnatak av den fjerde.

Heile salmen
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Fredagens Blix
# lagt inn 31.7.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?