<$BlogRSDUrl$>

29.7.05

Olavsdagens Blix 

Vaar Gud, deg vere Lov og Ros / Og Æra utan Ende,
At du ditt sæle Sanningsljos / Til vaare Strender sende!
Du valde deg ein Mann, / Som ved din Naade vann
Aa kristna Norigs Folk / Og talad som din Tolk
Til oss paa norrøn Tunga.

---------
E. Blix, Salmar og Songar (Oslo: Olaf Huseby, 1900), s. 117-119
Opphavleg publisert i Den 17de Mai 30.07.1899

Eg har nok ikkje noko sterkt forhold til olsok, sjølv om eg er oppvaksen nær Domkyrkjeruinen på Hamar med årlege olsokmesser.

Men det hadde Elias Blix, og BlixBlog feirar dagen med olsoksalmen hans. Det er slett ikkje det beste han har skrive, men den gjev eit interessant innblikk i tenkinga kring nasjon og religion, "Fyr Gud og gamle Norig".

Heile salmen
Tysdagens Blix
# lagt inn 29.7.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?