<$BlogRSDUrl$>

29.7.05

Olsok 1899 

Olsokstemning frå Trondheim 1899 (Throndhjems Adresseavis, 31.07.1899):
Olafsfesten
blev, som det erindres, opfunden i 1897 nærmest som Konkurrent til Throndhjems 900-aarige Jubilæum, hvilket "Dagsp." med alt andet end noble Midler søgte at hindre og nedsætte.

I Venstreleiren næredes nemlig dengang sterk Frygt for, at Byens Jubilæum i Forbindelse med Kongens Nærværelse vilde bidrage til Høirevalg i Throndhjem. Det gjaldt derfor at finde paa noget, der var skikket til at danne en Modvægt mod Jubilæet. Saaledes blev Olafsfesten til. Der sattes et stort Apparat igang: Ullmann, Lindboe, Wexelsen og alle Venstres Folketalere med selveste Bjørnstjerne Bjørnston i Spidsen fik alle paa en Gang Øinene op for, hvilken Karl Olaf den Hellige var, og Olaus Arvesen stakkar, der forholdsvis kort Tid i Forveien i en Tale paa Stiklestad havde givet Hellig Olaf en temmelig daarlig Attest, forsøgte at benægte sine egne Ord, hvilket takket være hans egen Avis totalt mislykkedes.

Det var ingen av disse radikale Herrer, som ikke svor paa, at Hellig Olaf var den rette "nationale Selvstændigheds" Repræsentant. Det var heller ingen af dem, som dengang huskede paa, eller langt mindre talte om, at Olaf førte 400 Svensker med sig for at kværke sine Modstandere de norske Bønder.

Det vil erindres, at det ikke lykkedes at hindre Jubilæumsfesten; men det lykkedes med Bjørnson som Lokkemad at samle mange Folk til den for Leiligheden opfundne Olafsfest.

Allerede ifjor var dog Begeistringen for "den nationale Selvstændigheds" Repræsentant kjølnet, og Olafsfesten, gik trods "Dagsp."s Anstrængelser saa temmelig ubemerket hen. Iaar er den saa omtrent ikke ændset af Nogen udenfor "Dagsp."s nærmeste Omgivelser. Trods intense Opfordringer i "Dagsp." om at flagge, var der kun ganske faa som heisede sit Flag; af fremstaaende Venstremænd ikke en eneste undtagen Lindboe, der dog fandt det raadeligst at reise fra Byen Dagen forud. Selvfølgelig flaggede heller ingen Høiremand. Og Processionen svarede helt ud til Flaggene og Feststemningen. Det var i det hele 4 - fire - Foreninger, som deltog i "den store" Procession, foruden den liberale Forening, der indbefattet sin Bestyrelse havde samlet 33 Mand under Løvebanneret.

Humbugen er under saadanne Omstændigheder temmelig uskadelig.
Aviskrigen mellom Adresseavisen og Dagsposten må ha vore fullt på høgd med den mellom Trangviksposten og Trangviks Tidende (alias "Den lidende").

Sjå den originale avissida (frå Nasjonalbibliotekets digitale avisbibliotek)
# lagt inn 29.7.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?