<$BlogRSDUrl$>

14.8.05

Dagens Blix 

Lat deg upp, du bundne Munn, / Lat deg upp, du dauve Øyra!
Jesus byd, og same Stund / Mannen tala kann og høyra.
Og kvar ein, som Jesus fann, / Sælt det Ordet sanna kann.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 116

Effata er arameisk og tyder "Lat deg opp!" Blix er god i arameisk og veit godt at ordet eigentleg sluttar på konsonanten chet og at "effata(ch)" altså ikkje rimar på "halleluja". Men det uroar han ikkje. Evangeliet for dagen står i Markus 7,31-37.

Ein har gjerne kalla Blix "salmediktaren i kyrkjebenken". Men i denne salmen står han på preikestolen. Første vers fortel evangelieforteljinga, om korleis Jesus møter "ein mann som var døv og hadde vondt for å tala" og opnar både munnen og øyra hans (spørsmålet om Jesus her brukar tradisjonelle magiske teknikkar, kan liggje i vår samanheng. For Blix er ikkje det noko poeng). Men så er han predikanten som vender seg til eit syndar-du: "Syndar, du er denne Mann". Tiltalen minner om gamleprofeten Natan, som fortalde kong David gode historier for så å snu moralen mot han sjølv. Men her er bodskapen til predikanten heilt annleis positiv.

Først i siste strofe finn Blix att plassen sin i kyrkjebenken i Uranienborg kyrkje: "Jesus, kom du og til meg, / Naar av Synd er tungt mitt Øyra."

Heile salmen
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Måndagens Blix
# lagt inn 14.8.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?