<$BlogRSDUrl$>

21.8.05

Dagens Blix 

Undarlege Ting me sjaa. / Sælt det Auga og det Øyra,
Som dei Ting kann sjaa og høyra / Og i Sanning kjenna faa!
Herren yver Himmerike / Er i Tenars Skapnad send.
Som vaar Broder og vaar Like / Synleg fyr vaar Tru han stend.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 117

I dag er det likninga om den miskunnsame samaritanen som er evangelietekst for 14. sundag etter pinse. Men den gamle perikopen for "13. Sundag etter Tri-Eining" omfatta to vers meir: Lukas 10,23-37. Og det er desse to første versa som er emne for dagens Blix-salme. Dette er ein Blix-klassikar som har vore med heilt sidan 1870. Eg har tidlegare kommentert det intertekstuelle spelet med bibeltekstar. I dag må eg gå attende til bruken av melodiar. I 1870 oppgav Blix "Saligheden er os nær" som melodi, ein ny tone av Lindeman (sjå Norsk Salmebok nr. 84). Men i 1883 var det den gamle og kan hende meir kjende "Rind nu op i Jesu Navn" (NoS nr. 775). No, i 1891, er "Saligheden er os nær" komen attende.

Elles må eg korrigere ein trykkfeil frå tidlegare utgåver (av bloggen, altså, ikkje av Nokre Salmar): Det sjette verset omtalar besøket dronninga av Saba gjorde hos kong Salomo. Men dronninga er i 1. og 2. utgåve ikkje omtala som "Gudlaus Drottning", slik eg har kome i skade for å skrive, men som "Sudlands" ditto. Eg får skulde på dårleg kopi og dårlege briller, det er ikkje den gotiske skrifta si skuld ... Denne staden finn vi forresten den einaste endringa i denne utgåva, jamført med dei tidlegare:
Drottningi fraa Sudland for / Langan Veg og vilde finna
Salomon og Visdom vinna / Ved aa lyda paa hans Ord.
Heile salmen
Tidlegare kommentarar: 1870-, 1883-utgåva
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Sist sundags Blix
# lagt inn 21.8.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?