<$BlogRSDUrl$>

19.8.05

Doktorgradsprøva 

Heller ikkje doktorgradsprøva til Blix var noka mediehending. Men Dagbladet refererer i det minste pressemeldingar frå universitetet. 7. november 1876:
Meddelelse fra Universitetet. Universitetsstipendiat Kand. Theol. E. Blix afholder Onsdag den 8de ds. Kl. 5 Em. Paa Auditoriet No. 4 sin 3die Prøveforelæsning for den filosofiske Doktorgrad over det ham med 3 Dages Forberedelse opgivne Emne: ”Interpretation af Job 36,26-33”.
Så veit eg ikkje berre dagen, men også timen og staden. Denne meldinga stod også i Aftenposten. Dei to første førelesningane er ikkje nemnde: 11.10.1876: sjølvvalt emne, "de semitiske Pronominalrødder"
25.10.1876: "det ham med 10 Dages Forberedelse opgivne Thema: “om Tilstandsbetegnelser (Hâl og Hâl-sætninger) i Arabisk og, saavidt de kunne paavises, ogsaa i andre semitiske Sprog." Neppe publikumssuksessar. Så, 10. november 1876:
Meddelelser fra Universitetet. Disputations-Akten, ved hvilken Kand. Theol. E. Blix skal forsvare sin Afhandling for Doktorgraden i Philosophi: ”De vigtigste Udtryk for Begreberne Herre og Fyrste i de semitiske Sprog”, afholdes Onsdag 15de November Kl. 12 paa den theologiske Examenssal, Prof. Dr. Caspari og J. P. Broch fungere som ordinære Opponenter.
Timen og staden er ny, resten visste eg frå før. Lite nytt frå fronten i dag, med andre ord. Men det er ei god kjensle å ha eit forskingsbibliotek å gå til att.
# lagt inn 19.8.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?