<$BlogRSDUrl$>

1.9.05

Dagens Blix 

All Verdi ligg i Vesaldom, / Alt Liv det visnar burt som Blom,
Kvart Hjarta saart maa sukka.
All Skapning lid og ligg i Verk, / Men du, vaar Frelsar mild og sterk,
Giv Lækjedom og Lukka.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 118

Det handlar om helse på 14. sundag etter treeiningshelg/15. etter pinse, om Jesus som lækjar. Men underforteljingar som den takknemlege samaritanen (Lukas 17,11-19) og den sjuke ved Betesda-dammen (Johannes 5,1-15) har alt i Bibelen dobbel botn, og enda meir i seinare tradisjon: "Den saare Sykja er mi Synd" (strofe 4).

Strofe 7 lokaliserer denne salmen, men på ein slik måte at den høver til begge desse evangelietekstane. Det er samaritanen som ropar "Krist, miskunna meg!" Men nokre få linjer seinare er det Betesda-dammen som er opphaldsstad.

Og sjølvsagt lever den som syng (samaritanaren alias den lamme ved Betesda alias ein vanleg, gjennomsnittleg syndar) i eit rikt bibelsk univers. Eg har ikkje tid til å teikne det intertekstuelle kartet i dag, men det omfattar terrengdetaljar både frå Jesajaboka, Salme 51 og ymse Paulus-tekstar.

Heile salmen
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Sist sundags Blix
# lagt inn 1.9.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?