<$BlogRSDUrl$>

18.9.05

Dagens Blix 

17. Sundag etter Trieinings-Helg.
124.

Tone 115: O lad din Aand nu med os være.
Gud gjerer Godt paa Kviledagen,
Han verkar alltid tru og mild,
Endaa han alt i Edens-Hagen
Gjekk inn til Helg i evig Kvild.

Ja, Gud kvar Dag i Verdi verkar
Og all sin Skapning uppe held,
Og all vaar Trong hans Auga merkar
Og blundar aldri, naar det gjeld.

Og liksom Faderen arbeider
Fraa fyrste Upphav alt til no,
So verkar Sonen alle Leider
Og ingen Dag seg unner Ro.


Han Kviledag og Kvardag helgar
Ved all sin Dag aa gjera Godt:
Han hjelper, lindrar, lyser, fjelgar
I Naud og Armod, Sorg og Sott.

So vil han og, at me skal gjera
Kvar Livsdag til ein Heilagdag,
Hans Namn forkynna og hans Æra
I alt vaart Liv, i Lyd og Lag.

Me skal paa Herrens Dag vel kvila
Og stillt oss styrkja i Guds Ord,
Men og hans Kjærleik lata smila
I all den Sorg og Naud paa Jord.

Han vil, at me i Helg og Vyrka
Hans dyre Fotfar fylgja maa,
At me skal Gud med Kjærleik dyrka,
Med Trøyst til alle Trengde sjaa.

So gjer og du paa Kviledagen
Og kvar ein Dag i Stilla Godt,
Til eingong du i Himmelhagen
Vert sett til Høgbords med din Drott!

Sjaa ogso: Det er so godt aa vitja. No. 43.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 124

Du får like godt ein heil salme som "Dagens Blix" i dag, ein av dei ufortent gløymde. Dette er Elias Blix på sitt mest typiske, ikkje berre hage-bileta ("Edens-Hagen" - "Himmelhagen"), men også dei mange bibelreferansane og den karakteristiske kvardagsteologien.

Kvifor er det ingen som syng denne?

Måndagens Blix
# lagt inn 18.9.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?