<$BlogRSDUrl$>

26.9.05

Dagens Blix 

Det store Bodord, Gud oss gav, / Som samanfatar alt hans Krav,
Det er det Ord: Du elska maa / Din Gud av Hjartans reine Traa.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 125

Ein kan seie mykje stygt om dogmatikk på vers.

Likevel, det er ikkje til å kome forbi at dette er eit framifrå stykke religionspedagogikk. Her finst, med enkle ord og bibelske vendingar, heile den klassisk lutherske læra om lov og evangelium, og den klassiske urkristne læra om kjærleikens makt. I desse dåpsopplæringstider er Blix-salmane verd eit fornya studium. Ein må nok gjere mange ting annleis i dag. Men noko har han å lære bort, den gamle og rutinerte religionslæraren.

Heile salmen
Sist sundags Blix
# lagt inn 26.9.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?