<$BlogRSDUrl$>

4.9.05

Nett no 

(sundag kl. 18.00) tek konserten "En hyldest til Knut Nystedt" til, i Universitetets Aula i Oslo.

Norsk musikklivs grand old man fylte 90 i går og blir kraftig feira i dag. Fire av dei beste kora i landet tek del i konserten.

Elias Blix spelar ei avgrensa rolle i Nystedts produksjon, det er meir av bibelske tekstar og nyare salmediktarar. Men Nystedt har da gjeve ut eit arrangement av "No koma Guds englar" for damekor og fløyte (Lyche, 1979). Og eit av dei tidlege orgelverka hans, opus 4 frå 1940, heiter Variasjoner over folketonen "Med Jesus vil eg fara". Her på bloggen er det dessutan grunn til å nemne Orheim-songane frå det nynorske feltet, og det symfoniske diktet Spenningens land (op. 19, 1947) frå det nordnorske. Det siste må det vere lov å karakterisere som eit av gjennombrotsverka hans. Tittelen er henta frå Eivind Berggravs bestseljande bok med minne frå bispetida i Hålogaland.

Som du skjønar: Eg er ikkje i Aulaen. Eg burde ha vore der, Nystedt er ein viktig person for meg, frå tida i studentkoret "Schola cantorum" tidleg på 1980-talet.

Men eg kan no ønske til lukke med dagen!
# lagt inn 4.9.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?