<$BlogRSDUrl$>

3.9.05

Nye gamle brev 

Oscar Berg ved Salten Museum (Gildeskål bygdesamling m. m.), min vegvisar til Elias Blix si heimbygd, har sendt meg kopiar av to brev frå Elias Blix til lærar og kyrkjesongar Hans Hansen, begge daterte i august 1854. Dette er dei eldste breva eg kjenner frå Elias Blix si eiga hand, og dei er svært interessante, sjølv om dei er korte. Elias Blix begynte på andre året på lærarskolen denne månaden, og han fortel om dårleg skinn- og mjølhandel med russarane (russeskutene er få dette året på grunn av Krim-krigen, engelske krigsskip trugar dei russiske nordhamnene), om bankforretningar i byen og om mottakinga av den eitt år yngre sambygdingen Hans Nicolai Hansen (Sør-)Sandnes ved seminaret.
# lagt inn 3.9.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?