<$BlogRSDUrl$>

18.9.05

Oscar II 

For tida les eg det andre og "norske" bandet av kong Oscar II, Mina memoarer, som førebuing til ei påtenkt studieferd til Sverige. For meg handlar det om statsrådstida til Elias Blix, sjølvsagt (1884-1888). Dette er fantastisk lesnad. Kungen er ei alt anna enn påliteleg kjelde til norsk politisk historie. Dette er ikkje ein konstitusjonell monark med seremonielle oppgåver, det er ein politisk aktør som held med Høgre og avviser parlamentarismen. Problemet er ikkje så mykje det han seier (vel, på sine stader det òg), det er meir det han teier om. Det desidert mest morosame avsnittet for ein Blix-forskar er dette, frå band II, s. 158. Det handlar om ministerkrisa i februar 1888:
Därtill kom ytterligare schism i statsrådet. Statsrådet Blix yrkade avsked. Enträget bad jag honom avstå från en avsikt, som ju ej från hans sida var föranledd på grund av situationen. Lika enträget vidhöll han sitt yrkande. Det egentliga skälet kände jag ganska väl till. Det var oenighet och fiendskap med statsrådet Jacob Sverdrup, som alltifrån början med oblida ögon sett Blix träda i spetsen för ett departement vars dagliga bestyr tvivelsutan Sverdrup skulle skött bättre. Söndringen mellan de två hade oupphörligt tiltagit. Blix, till utseendet så from, var dock under ytan lidelsefull; därtill en långsint man från Nordland! Nu tyckte han tiden vara kommen, att med egen fördel låta sin ovilja bryta ut, och då försvunno för honom hans förpliktelser både mot mig, staten och kamraterna. Alla dessa voro alltför lätta motvikter för att hindra eller ens hejda under en sådan kris. Jag måste slutligen ehuru ogärna bevilja hans fordran, och så voro blott 4 statsråd, utom statsministrarne, kvar i tjänst.
Kungen har rett i noko. Det var eit svært anstrengt forhold mellom Blix og Jakob Sverdrup. Men han teier altså om mykje, mellom anna om ei konkret sak som nok var den dropen som fekk begeret til å flyte over for Blix. I den saka var kongen sjølv eit kraftig irritasjonsmoment for Blix.

Men "En långsint man från Nordland" er ein sjeldsynt fargerik personkarakteristikk av Blix, eg må få nytta den som overskrift ein eller annan stad i boka.
# lagt inn 18.9.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?