<$BlogRSDUrl$>

8.10.05

Clausen 

Helge Blix, son nr. 2 hos Emma og Elias Blix, blei fødd 23. februar 1877 og døypt i Gamle Aker kyrkje 8. juli. Fadrar var Karl og Vilhelmine Olsen, Lucie Erichsen og Georg Ferdinand Clausen.

Strategiar ved fadderval kan fortelje ein heil del om ein familie (det har sikkert Guffen tenkt mykje på i det siste). I tilfellet Helge Blix er dei tre første greie: Karl og Mina (Vilhelmine) Olsen er onkel og tante (søster til mor Emma med ektemann), Lucie Erichsen er ein litt fjernare slektning på morssida, ho gjekk berre under namnet "tante Erichsen" i familien.

Men kva relasjon hadde Blix-familien til kongeleg fullmektig, cand. jur. G. F. Clausen? Det skulle BlixBlog gjerne ha visst. Forslag er garantert plass i bloggens sladrespalte (eg innser at interessa for 130 år gammal sosietetssladder kan vere avgrensa, men eg ser ikkje bort frå at den eksisterer).

Om Clausen veit eg følgjande (frå folketeljingane 1865 og 1875, pluss Universitetets studentmatrikkel): Han var fødd 09.04.1827 i Oslo eller Aker (og altså 9 år eldre enn Elias Blix), var son av Birthe og Lorentz Clausen, faren var "Marketenter" - det vil seie vertshushaldar, fullmektigen var ugift og budde i 1875 i Torvgade 30 saman med ei ugift søster, Vilhelmine Birgitte, f. 1820. Clausen tok juridikum i desember 1847 med haud i hovudkarakter. Kva departement han arbeidde i, veit eg ikkje.
# lagt inn 8.10.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?