<$BlogRSDUrl$>

2.10.05

Dagens Blix 

Mitt Hjarta, lova Herren, / Og alt, som er i meg, hans Namn!
Mitt Hjarta, lova Herren, / Gløym ei hans Velgjerd, allstødt jamn!
Han som mun Synd tilgiva, / Som lækjer dine Saar,
Som naadig læt deg liva, / So Dauden ei deg naar;
Han som ny Kraft deg sender, / Gjer deg som Ørni ung,
Han som deg ber paa Hender, / Naar Tidi fell deg tung!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 127

Det er ikkje så mange nye gjendiktingar i fjerde utgåve av Nokre Salmar, men denne er viktig. Johann Gramann (1487-1541) høyrer til Luthers generasjon. Han var rektor ved Thomasschule i Leipzig (meir kjend for sin seinare musikklærar J. S. Bach) og tok del i ein svært viktig reformasjonsepisode, Leipzig-disputasen mellom Luther og Johann Eck - som sekretær for Eck! Luther skal ha gjort slikt inntrykk ved det høvet at Gramann (alias Poliander) gjekk over til den andre sida. Nok om det.

Salmen har levd i ulike gjendiktingar i dansk-norsk tradisjon, den førekjem i mest alle salmebøker. Ikkje alle er like enkle å syngje, ta t. d. Kingos noko uryddige versjon:
Min siel nu lover HErren, / Hvad i mig er, hans hellige navn,
Sin godhed rundelig giver, / Thi skalt du altid takke hannem,
Din synd haver hand udslettet / Og lægt dine store saar;
Dit arme legem husvaler, / Tager dig saa vel i forsvar,
Med vældig trøst beskiermer, / Dig ung som ørnen giør,
HErren alle christne vel trøster, / Som trænges i verden her.
Det er Landstads nye gjendikting som har festa seg. Men Blix går attom Landstad, t. d. har han funne att "Ørni" i tredje siste linje av første strofe, der Landstad har "gjør Alderdommen ung".

Denne salmen skulle høve godt som helsing til Guffen på dåpsdagen. Gratulerer!

Heile salmen
Torsdagens Blix
# lagt inn 2.10.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?