<$BlogRSDUrl$>

16.10.05

Dagens Blix 

Mitt Hjarta, tru med Tryggje / Paa Ordet av Guds Munn!
Paa dette Berg du byggje: / Det er so god ein Grunn!
Um Jord og Himlar falla, / Guds Ord daa aldri fell.
I Tru paa honom kalla! / So stend du som paa Fjell.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 129

Denne salmen er mellom dei Blix publiserte i bladet Nordmannen i åra 1889-1891. Den stod på trykk 6. november 1890, med overskrifta Fyrst tru, so skal du sjaa. Her skuldar eg å gjere merksam på ein lite kjent tolkingsnøkkel til Blix-salmane. Blix sette slike tematiske overskrifter over dei fleste salmane sine (høgtidssalmane unnateke). Ein finn dei i dei tre første salmehefta, i 1883-utgåva, i salmane han publiserte i aviser og tidsskrift, i Salmar og Songar(1900) og, ikkje minst, i manuskripta hans (Nasjonalbiblioteket i Oslo). Men i 4. utgåve av Nokre Salmar tok han dei bort. Denne boka er nemleg disponert etter kyrkjeåret, så her står det berre til overskrift kva for sundag den enkelte salmen høyrer til.

Det skulle vere ei interessant oppgåve å gå systematisk gjennom Blix sin bruk av overskrifter. Det finst gode tekstlingvistiske reiskapar for slikt arbeid, og eg trur det kunne vere noko å lære av det. Noko for studiet av nynorsk skriftkultur i Volda?

Vel, første verset av denne salmen er framleis å finne i Norsk Salmebok (559), med ein ny tone av Knut Nystedt. Den opphavlege tonen er den same som "Velt alle dine veier".

Heile salmen
Sist sundags Blix
# lagt inn 16.10.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?