<$BlogRSDUrl$>

23.10.05

Dagens Blix 

Livet lid, til Kvelds det hallar, / Snart det slokna vil i Grav.
Dagen kjem, daa Gud deg kallar / Til aa svara paa hans Krav:
Daa du fram til Doms skal fara, / Greida fyr di Gjerd paa Jord
Og fyr all di Synd maa svara, / Synd i Tanke, Gjerd og Ord..

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 133

Observante lesarar vil registrere eit stort hopp i nummerrekkefølgja sidan sist sundags Blix. Det skuldast dels at eg ikkje har fått somla meg til å blogge ein salme som høyrer førre sundagen til, dels at i Nokre Salmar kjem helgemessedagen mellom 21. og 22. sundag etter trieining.

Denne alvorssalmen har i Norsk Salmebok fått plass mellom salmane for siste sundag i kyrkjeåret, domssundagen (nr. 255).

Denne salmen er ikkje eit reint evangelierim, men den er i høg grad bygd over motiv frå evangelieteksten, Matteus 18,23-35, som dei "ti Tusund Pund" i slutten av strofe 2, gjeldsfengsel-institusjonen i strofe 3 og tilgjevings-motivet i siste strofe. Men Blix spelar på andre bibelske strengar også, "Um du vil paa Misgjerd merka, / Gud, kven kann daa standa seg?" siterer Salme 130,3 (De profundis).

Eitt ord snublar eg i. I siste strofe førekjem linja: "Lat di Miskunn i oss liva / So me Skyld forlata maa."

Om eg er rett informert (av Aasen), finn ein både "skuld" og "skyld" i nynorsk, men det siste berre i samband med matrikulering (landskyld). I nyare tid (Nynorskordboka) ser eg at "skyld" også kan nyttast i tydinga "skuld, gjeld, ansvar".

Dette var eg ikkje klar over, her lar eg meg gjerne informere: Meinte Blix å skrive "skuld"? Men "skyld" overlevde både Nynorsk Salmebok og Landstads reviderte, først Norsk Salmebok har "skuld".

Heile salmen
Sist sundags Blix
# lagt inn 23.10.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?