<$BlogRSDUrl$>

31.10.05

Dagens Blix 

Giv Gud den Æra, han skal hava, / Og Kongen den, han hava skal,
So skal Guds Fred og Lukka lava / Paa Landet ned som Dogg i Dal.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 135

Elias Blix feira bededag om våren, ikkje om hausten, så i går var det 23. sundag etter treeining (24. sundag etter pinse). Denne lite kjende salmen kan gje opphav til mange slags refleksjonar. Ved første augekast er den eit evangelierim over sundagens evangelietekst, den om å gje keisaren det som keisarens er, og Gud det som Guds er. Ved grundigare gjennomlesing er den ein katekismesalme over det fjerde bodordet, det om å heidre far og mor, i katekismetradisjonen og ikkje minst hos Pontoppidan utvida til å omfatte lydnad mot styresmakter og arbeidsgjevarar. Luthersk-ortodoks tradisjon har tidvis vore lojal inntil det servile andsynes styresmaktene.

Under riksrettstida tidleg på 1880-talet var denne evangelieteksten, og denne sundagen, tidvis nytta til propagandaføremål av konservative, kongetru, parlamentarismekristiske geistlege, slike som stod bak det famøse oppropet "Til Christendommens Venner" vinteren 1883. Denne salmen er skriven om lag 1890 av ein som ikkje hadde noko med oppropet å gjere, men som tvert om stilte seg til teneste for det første parlamentariske ministeriet. Det skulle ein ikkje tru.

Og det er meir enn ein kuriositet at Oslo-rabbinaren Meyer Aschkanaze har omsett nett denne salmen til hebraisk. Det fortel noko om integreringsviljen hos eit for Noreg på denne tida nytt og framandt trussamfunn.

Heile salmen
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Sist sundags Blix
# lagt inn 31.10.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?