<$BlogRSDUrl$>

9.11.05

Dagens Blix 

Far utor / Dine Skor!
Her du stender paa heilag Jord:
Her er Staden av Herren vard,
Her er Himmelens Fyregard.
Her er Guds Kyrkja og Hus,
Her er Guds Kyrkja og Hus.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 131

Til helgemessesundag har Blix sett opp to gamle kjenningar. Den første er kyrkjesalmen frå 1870. Her er det ecclesia triumphans - den sigrande kyrkja - han syng om. Salmen renn over av bibelske allusjonar. Den første strofa er retta til Moses og til Jakob, som eg alt har vist. Så kjem, i rad og rekkje, allusjonar til Og dette er berre dei aller mest opplagte allusjonane i strofene 2-6. Slutten spelar mellom anna på Openberringsboka, men også på andre eskatologiske bibeltekstar.

Laurdagens Blix
Tidlegare kommentarar: 1870-, 1883-utgåva
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Heile salmen
Kategoriar:
# lagt inn 9.11.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?