<$BlogRSDUrl$>

11.11.05

Dagens Blix 

Den Naud og Trengsla, som eg lid,
So lenge Kyrkja er i Strid,
Den skal eg fulla gløyma,
Naar med Guds Heilage eg kved
Ein Sigersong i evig Fred,
Og Tonar fram skal strøyma,
Som Ingen her kann drøyma!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 132

Salme nr. 2 til helgemessesundag er den Kingo-salmen som Blix har gjeve overskrifta "Den sigrande Kyrkja". Eg har endeleg funne Kingos originaltekst, "O! kiere siel, frygt aldrig meer / Naar alting surt i verden er" (Landstad nr. 558). Den er svært ulik, Blix har i røynda skrive ein ny salme.

Onsdagens Blix
Tidlegare kommentarar: 1870-, 1883-utgåva
Heile salmen
Kategoriar:
# lagt inn 11.11.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?