<$BlogRSDUrl$>

9.11.05

Festskriftartikkel 

Mykje gildt lesestoff i postkassa mi i dag. Novus forlag har gjeve ut Mot rikare mål å trå, eit festskrift til Tove Bull i samband med 60-årsdagen hennar (men å kunngjere det på heimesida si har forlaget ikkje greidd).

Aud-Kirsti Pedersen har skrive nokre sider om "Elias Blix: den første nordnorske målmannen" - høgst passande, sidan hovudoppgåva til jubilanten er ein av dei viktigaste analysene av Blix-salmar. No er nok ikkje denne artikkelen aleine nok til å rettferdiggjere innkjøp av boka, den byggjer på sekundærlitteratur og gjev ikkje noko nytt. Men her finst mykje anna også. Kjell Venås skriv om "Nynorsk nasjonalisme", til dømes, det er fleire artiklar om samisk og om minoritetsspråk, sjølvsagt ein bolk om "Språk og kjønn", og så finn du Enst Håkon Jahrs artikkel om Tove Bull til Norsk biografisk leksikon i usensurert utgåve. Den er skriven på radikalt bokmål, men utgjevarane av NBL har retta i riksmålsretning. Jahr røper følgjande effektive triks:
Eg fann ut at eg ville ikkje ha det slik. Dei neste fem artiklane til Norsk biografisk leksikon skreiv eg derfor på nynorsk. Det gjekk greitt. Da rettar redaksjonen berre dersom forfattaren gjer ortografiske eller andre feil. Sjølve formvalet bryr dei seg ikkje med.
# lagt inn 9.11.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?