<$BlogRSDUrl$>

25.11.05

Folkestad-salme 

Far min var på telefonen for å spørje om eg hadde lese dagens Vårt Land. Eg hadde ikkje det, ikkje papiravisa. Men også den kan kjøpast på Internett i våre dagar, så eg har fått med meg Unio-leiar, lærar og målmann (om han er venstre- og fråhaldsmann, veit eg ikkje, men han er sikkert oppvaksen med utsikt til Volda sentrum) Anders Folkestad sitt bidrag til spalta "Min salme"
Syng i stille morgonstunder
Syng i stille morgonstunder, ja kvifor
ikkje? I alle fall er det ei fin oppmoding
og ein god start på dagen.
Den vakre Blix-salmen er eit ja til
dagen og ein invitasjon til å gripe
han.

Ikkje underleg at dette var og er ein salme
i kategorien «høveleg song». Det var i alle
fall ikkje få av mine folkeskuledagar som
starta med denne songen. Som oftast var det
første verset. Vi likte det best slik. Dessutan
blir salmen noko meir alvorleg undervegs.
Dette er elles eit nokså vanleg Blix-kjenneteikn.
Det var heller ikkje sjeldan at nettopp
denne songen lydde i heimen, særleg tidlege
søndagsmorgonar.

– Syng i stille morgonstunder er for meg
framleis ein god og høveleg start på dagen.
Eg misunner forresten dei som kan «alle
versa» av songar og salmar. Til tider irriterer
det meg at eg har pugga for lite. Å pugge
og å repetere er undervurderte metodar
– enten det handlar om salmar eller anna.
Difor må eg vanlegvis ty til salmeboka når
denne genren er aktuell. Då er det oftast
salmar nettopp med ein optimistisk tone eg
føretrekkjer. Ein slik er Å leva det er å elska,
av voldingen Anders Vassbotn, også han
diktar og politikar.

Elias Blix (1836 -1902) var teologen som
aldri praktiserte som prest. Men han var vitskapsmann
og professor, politikar , statsråd
og samfunnsdebattant. Han blanda seg med
fritenkjarane i Venstre, noko som i enkelte
miljø blei rekna som antikristeleg. Blix var
inspirert av Ivar Aasen, og at diktaren frå
Nordland skreiv på landsmål, gjorde han
ikkje mindre kontroversiell. Men at han er
ein av våre fremste salmediktarar, kanskje
den fremste, er dei fl este samde i. Lista av
Blix-salmar er lang, og mange har halde
seg godt. Blant desse står fedrelandssalmen,
Gud signe vårt dyre fedreland, langt framme.

Anders Folkestad utfordrar
Gerd Liv Valla.
Betre kunne vi ikkje sagt det sjølv, Anders. No ventar vi spent på Gerd Liv Valla.

Kategoriar:
# lagt inn 25.11.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?