<$BlogRSDUrl$>

25.11.05

Grundtvig 

Eg får skunde meg å formidle følgjande glade bodskap, motteke pr. e-post frå Roger Lockertsen:
Eg viser til tidlegare e-post om dato for salmeseminar om Grundtvig og det danske i det (ny)norske.

Av ulike grunnar er datoen fastsett til laurdag 20. mai.

Hovudforedragshaldar blir biskop Jan Lindhardt, Roskilde. Førebels tittel er "Grundtvig og Nordens mystikk"
Han kan du lese meir om på denne heimesida: http://jan-lindhardt.dk/

Folkehøgskolestyrar Arild Mikkelsen talar om Grundtvig si rolle for folkehøgskolane og norsk språk. Førebels tittel: "Grundtvig og det danske i det nynorske." Arild Mikkelsen kan du lese meir om - på svensk og finsk - her: http://www.kansanopistot.fi/kansanopistolehti/arkisto/2001_02/2001_02_arild.html

+ ein dansk fordragshaldar

Prest, dr. theol. Synnøve Heggem tok i vår doktorgrad på Grundtvig. Førebels tittel: "Brureretorikken i nokre utvalde Grundtvig-salmar".
Her kan du lese meir om doktorgraden hennar: http://www.tf.uio.no/forskning/st/heggem.html

Bibelomsetjar Anders Aschim avsluttar seminaret med foredrag med tittelen: "Blix og Grundtvig".
Aschim skriv for tida ein biografi om Blix og du kan sjå meir om det han held på med på: http://blixblog.blogspot.com/ der du òg finn lenke til heimesida hans.

Det blir oppsummering v/ professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen som innleiing til debatt.
Nicolaysen kan du lese meir om på http://www.forskning.no/Artikler/2004/juni/1086081722.31

Det blir Grundtvig i tonar v/ fyrsteamanuensis Sigvald Tveit og fleire. Sigvald Tveit kan du lese meir om på: http://www.hf.uio.no/imv/om-instituttet/ansatte/vit/sigvaldt.xml

Søndag 21. er det nynorsk - dansk høgmesse i Uranienborg kyrkje.
Uranienborg sinfonia deltek og biskop Jan Lindhardt preikar (NB! endå ikkje 100% avklart). Nynorsk liturgi - nynorske og danske Grundtvig-salmar.

Med vennleg helsing

Roger Lockertsen
Fyrsteamanuensis i nordisk språkvitskap
Universitetet i Stavanger
NO-4036 Stavanger, Noreg/Norvège
Tel: 51 83 14 54, Mobil: 916 88 539
Som du ser: Eg har mast meg til å få reflektere offentleg omkring eit tema som lenge har utfordra meg.

Kategoriar:
# lagt inn 25.11.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?