<$BlogRSDUrl$>

25.11.05

Prosten 

I same Vårt Land ser eg at min gamle studiekamerat prosten i Solør skal ha radiogudstenesta 1. sundag i advent:
Når prost Trine Færevåg leser
bibelteksten under søndagens
gudstjeneste, bruker hun for
første gang den nye oversettelsen
av Det nye testamentet.
Om Trine skal det leggjast til at ho som teologisk student skreiv spesialavhandlinga "En analyse av Elias Blix' salmer: med særlig henblikk på hvordan han bruker bibeltekstene". Ho er kan hende den einaste hymnolog som har tatt den utskjelte sjangeren "evangelierim" alvorleg.

Og sanneleg har ho sett "Underlege ting å sjå" opp på salmesetelen i Åsnes kyrkje. Altså, sit du heime er radiogudstenesta på NRK P 1 eit høveleg alternativ sundag kl. 11. Her i huset skal vi på familiegudsteneste i lokalkyrkjelyden.
# lagt inn 25.11.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?