<$BlogRSDUrl$>

6.1.06

Om omsetjing 

Morgenbladet (abonnement naudsynt) har mykje om nyleg avlidne Georg Johannessen denne veka, mellom anna ein redigert kortversjon av det siste intervjuet med han. Temaet er omsetjing, eit høveleg tema for å minnast den gamle retorikar, debattant, diktar, professor og omsetjar på BlixBlog. Utdrag:
Du konsentrerer deg særlig om eldre tekster.
– Jo eldre, jo bedre. Eksempler: Eggjasteinen og Voluspå. Naturvern er viktigere enn kulturvern. Kulturvern er viktigere enn kultur. Oversettelser er viktigere enn originale nye diktsamlinger. Du må gjerne lese romaner, mange er bra nok. Men jeg ville heller spurt meg til råds hos Sofokles og Thukydid enn hos Hamsun og Undset. Dette lærte jeg indirekte av å oversette Bertolt Brecht. Bibler er bedre enn romaner.
– Salmeoversettelsene går fra Det gamle testamente, via Luther både til den kristne
M. B. Landstad og til kommunisten Bertolt Brecht. Når Luther oversatte salmer, var han opptatt av det lokale talte språket. Hans skrev på sitt bergensk, om du vil. Kingos salmebok ble brukt lenger på strilelandet enn ellers i Norge. Kingo ble regnet som strengt ortodoks. Sandemose og Johan Borgen siterer Kingo og Grundtvig. Brecht gjendiktet Davids salme 103 fordi han var på flukt fra Hitler. Oversettelser er historieskrivning, det vil si: De er i seg selv politikk og historie.
Den religiøse tradisjonen er en eneste stor bruksoversettelse?
– Teologene er bedre filologer enn filologene. De kjenner sine kilder bedre, de forholder seg til dem som livsviktige, og de har en rikere tradisjon for ulik fortolkning av kildene.
Heile intervjuet, "Jeg oversetter for å lære meg norsk" (intervjuar: Espen Grønlie) er publisert i Vagant nr. 3/2005.
# lagt inn 6.1.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?