<$BlogRSDUrl$>

2.1.06

Sinding 

Klassekampen: "Eit stille jubileum

Om Christian Sinding ikkje hadde meldt seg inn i Nasjonal Samling åtte veker før han døydde, hadde vi i år markert det store Sinding-jubileet, trur Per Vollestad. Han er aktuell med biografi om komponisten."

Eg har visst gløymt å fortelje at same Vollestad har skaffa meg noten til "Modersmaalet", tekst: Elias Blix, tone: Christian Sinding (frå op. 55), skrive til "Maalmarknaden" i 1898.
# lagt inn 2.1.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?