<$BlogRSDUrl$>

31.1.06

Statskyrkje 

"Et flertall på 18 av de 20 medlemmene i stat-kirke-utvalget anbefaler at dagens statskirkeordning oppheves. To medlemmer anbefaler en videreføring av dagens statskirkeordning innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser.

Det regjeringsoppnevnte utvalget som i snart tre år har utredet statskirkeordningen, overleverte i dag sin utredning ”Staten og Den norske kirke” (NOU 2006:2) til kultur- og kirkeminister Trond Giske."
Les meir på Odin

"- Folket skal ikke miste sin kirke, og staten må ikke miste sin forankring i et kristent-humanistisk verdigrunnlag.

Dette mener leder i Kirkerådet Thor Bjarne Bore er viktige målsettinger for den stat/kirkedebatten Gjønnes-utvalgets rapport nå starter. Det regjeringsoppnevnte stat/kirke-utvalget under ledelse av fylkesmann Kåre Gjønnes, la 31. januar fram sin utredning 'Staten og Den norske kirke.'"

Les meir på kirken.no
# lagt inn 31.1.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?