<$BlogRSDUrl$>

23.2.06

Dagens Blix 

Sjaa, Dagen sprett / I Auster-ætt!
Han Livet upp vil yngja.
Sjaa Skuggar fly, / Og Solglytt ny / No gyller Sky,
Og tusund Munnar syngja!

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 147

Det er berre fire salmar att no av dei 150 i Nokre Salmar. Men det er fire av dei finaste, mest nytta og mest levedyktige. Eg tenkjer på morgon- og kveldssalmane. Her finst det ikkje dødpunkt.

Eg har tidlegare laga - og korrigert - uvitskaplege "Greatest Hits"-lister frå Blix' salmeproduksjon. I dag vil eg gå ein annan veg og spørje etter tyngdepunkt. Kan hende blir biletet da eit litt anna. Eg ser, kanskje særleg med grunnlag i resepsjonen, tre grupper som særleg viktige i salmediktinga til Blix:

a) Dei nasjonale salmane
b) Påskesalmane (sannsynlegvis er det somme som vil framheve julesalmane, men eg trur det er rett å karakterisere Blix som påskediktar)
c) Morgon- og kveldssalmane

Alternative synspunkt er velkomne.

"Sjå, dagen sprett" er vel den av dei fire morgon- og kveldssalmane som står mest utsett til. Den er ikkje så mykje i bruk, og den inneheld somme antikverte ord. Det er kan hende grunnen til at Norsk Salmebok har kutta ut det andre av dei fem versa, det som byrjar "I Morgonstund / Ved Uppstadmund / Eg vil min Skapar lova." Teksten er nokså enkel og rett fram, på sett og vis i slekt med "Herre Jesus Krist" som den deler tone med.

For meg fekk denne salmen ein renessanse i framføringa til Marit Mattisgard og Dvergmål. Siste linja gav jamvel namn til Blix-plata deira: "Song i himmelsalar".

Laurdagens Blix
Heile salmen
Førre utgåva (1883)
Norsk Salmeleksikon nr. 3415
# lagt inn 23.2.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?