<$BlogRSDUrl$>

7.2.06

Stockholm att 

I dag bloggar BlixBlog frå Stockholm. Eg sit pal i Riksarkivet denne veka, med materiale frå Bernadotteska Arkivet, brakt inn med bud frå Ulriksdal slott. I dag har eg gått gjennom ein heil del brev i privatarkivet til kong Oscar II. Det eine frå Blix (desember 1887) visste eg alt så nokonlunde innhaldet av, eg har funne ein kladd Blix hadde arbeidd svärt mykje med tidlegare. Men eg har også lese mange interessante brev frå Ole Richter og särleg frå Johan Sverdrup. Eg kjem til å ha ein god del nytt å fortelje om Blix si tid som statsråd, utan at eg skal rröpe alt her, berre nemne at eg har mykje materiale som kastar lys over tilhövet mellom Elias Blix og statsrådskollega Jacob Sverdrup. Det er også ein del krydder til velkjende episodar som nederlaget i soknerådssaka og "Albertine-saka", den siste fölgde kongen nöye med på. Og så er det den saka som sannsynlegvis hadde mest å seie da Blix trekte seg som statsråd i februar 1888: Professorposten i latin ved universitetet.

I morgon held eg fram med Sverdrup-breva. Eg har endeleg nok arbeid for heile veka.
# lagt inn 7.2.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?