<$BlogRSDUrl$>

9.3.06

Arktisk 

Frå Forskning.no:
Arktisk litteraturforskning. Utgangspunktet er begrepet "arktiske diskurser" som representerer motpolen til orientalismen, forteller initiativtagere ved Universitetet i Tromsø.

Prosjektet Arktiske diskurser skal videreutvikle samarbeidet mellom litteraturforskere på fagene engelsk, nordisk, allmenn litteratur, samisk, fransk, russisk og tysk. I prosjektet møtes de i en felles interesse for skildringer av det arktiske og for måten det nordlige har blitt oppfattet på gjennom historien og i litteraturen.
...
Den arktiske litteraturen har derimot i liten grad vært gjenstand for forskning. Prosjektet Arktiske diskurser vil se nærmere på både skjønnlitterære og dokumentariske tekstfremstillinger av Arktis og det arktiske i perioden etter 1840.

På mange måter kan fokuset på Arktis sammenlignes med fokuset på Østen. Edvard Said tok et oppgjør med orientalismen i 1978 med sitt kjente verk Orientalism, hvor han påpekte at de vestlige begrepene om Østen var preget av karikaturlignende fremstillinger av arabere basert på blant annet imperialistiske forutsetninger til briter og amerikanere. I likhet med Orienten er den hvite rene Arktis omspunnet av myter.
Det er freistande å sitere ein boktittel av min skrivelærar Solveig Aareskjold: "Kyss meg i diskursen". Men sakssvarande er det ikkje, dette prosjektet skal eg følgje med stor interesse, trass i det utslitne moteordet i prosjekttittelen.

P.S.: Eg har vore inne på dette sporet tidlegare.
# lagt inn 9.3.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?