<$BlogRSDUrl$>

15.4.06

Grunngitt spørsmål 

frå Nina Refseth, forlagsdirektør i Det Norske Samlaget:
... Medan nynorsken har godt fotfeste innan skjønnlitteraturen, er det framleis store område av sakprosaen der nynorsk er så å seie heilt fråverande.

Og der har ikkje nynorsken greidd å henge med. Folk vil døypast til Blix, men middagen blir laga etter bokmålsoppskrift. ...

Kva skjer med nynorsk litteratur om han blir redusert til kunstspråket aleine og ikkje blir sett på som relevant for bruk i dagleglivet?
Ottar Grepstad, Viljen til språk: Ei nynorsk kulturhistorie (Oslo: Samlaget, 2006), 103.
# lagt inn 15.4.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?