<$BlogRSDUrl$>

4.6.06

Dagens Blix 

Kvitsundag (Landst. 20)
Du Loge av Guds Kjærleiks-Eld,
Du Himmel-Visdoms Klaare,
Som ned paa dine Vitne fell,
Lys upp i Hjarto vaare!
Me um ditt Ord er samlad her,
Vis oss, at Kristi Lovnad er
Eit evigt Ja og Amen!
Vaar Frelsar, som til Himmsle for,
Me ventar paa ditt Lovnads-Ord.
Velsign oss allesaman!
-------
Luthersk Kirketidende 24.05.1902
("Til Minde om Professor Dr. Blix")
jfr. Norsk Salmebok 216
Andre pinsesalmar av Blix
# lagt inn 4.6.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?