<$BlogRSDUrl$>

23.6.06

Hovdan 

Veret er ustabilt på Sunnmøre, men for arkivrotter gjer det ikkje så mykje. I dag: Arkiv for norsk målreising, eit einmannsføretak bygd opp av Peder E. Hovdan (1874-1965). Mange godbitar i avisklippsamlinga her. Protokollen får vente til eit anna høve.

Smaksprøve: 28. juli 1908 refererer avisa Den 17de Mai ei bokmelding av Alexander Seippels omsetjingar av 1. og 2. Mosebok som religionshistorikaren Wilhelm Schencke hadde publisert i Verdens Gang. Schencke er oppglødd:
Seippel er en oversætter af Guds naade, en sprogkunstner af høi rang. Hvorledes har han ikke formelig dukket sig ned i de gamle fortællinger og bringer os nu deres hemmeligheder op til overfladen. Og det uforlignelig naive, det mægtig pompøse, det fortryllende poetiske, alt dette som det ikke er saa let at gjøre sig rede for i det enkelte, det lister sig nu ind i en sammen med sprogtonen, den Seippel saa mesterlig har truffet.

Det er gamle enfoldige myter og sagn, produkter af en svunden tid og kultur, vi her staar overfor. Derfor er det en god ide af Det norske samlaget at overføre dem netop til landsmaal.
Eg har høyrt om at nynorsk er så "vakkert i dikt", men at det skulle vere spesielt veleigna til "gamle enfoldige myter og sagn" var nytt for meg.

Schencke var opphavleg teolog, men han utvikla seg etter kvart til ein radikal bibel- og religionskritikar. Blix hadde han av spesielle grunnar eit godt tilhøve til. Eg skal fortelje meir om det ved eit anna høve.
# lagt inn 23.6.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?