<$BlogRSDUrl$>

11.8.06

Erklæring 

Frå Storthingstidende 1882, 1209-1210: Møte 17.06.1882, sak 2, 1. post: "Andragende fra A. Garborg om Reisestipendium".
I Anledning af Deres ærede Skrivelse af Dags Dato tillader jeg mig i al Hast at meddele Dem, at jeg meget gjerne vilde være med at lægge et godt Ord ind for Hr. Arne Garborgs Andragende. Ogsaa jeg har fulgt adskilligt med hans Forfatterskab, og efter min Mening har han allerede utvivlsomt bevist en saa fremragende literær Begavelse, at han maa siges i en sjelden Grad kvalificeret til at erholde det ansøgte Stipendium. Jeg skal hertil endnu føie, at jeg har faaet det Indtryk, at de Forhold, hvorunder Hr. Garborg for Tiden virker, er meget uheldige for hans Udvikling, og at det derfor vilde være særdeles ønskeligt, om der nu kunde undes ham nogen Tids Ro, saaat han uforstyrret af Dagens Strid og Rivninger kunde faa arbeide mere udelt for sin videre Udvikling.
Denne attesten frå Elias Blix blir lesen opp i tingmøtet av Nordlandsrepresentanten Sofus Arctander, som tillegg til anbefalingane frå professorane Ernst Sars, Olaf Skavlan og Georg Vilhelm Lyng, som var trykte som bilag til stortingsdokument 59/1882. Som kjent, det hjelpte ikkje.
# lagt inn 11.8.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?