<$BlogRSDUrl$>

7.11.06

Casparis gate 

"Byens gater" er ein type avisspalte eg har mykje til overs for. Byen er Trondheim, avisa Adresseavisen. I dag: Casparis gate.
Carl Paul Caspari (1814-1892) var en europeisk ekspert på orientalske språk i sin tid. Det kanskje mest imponerende arbeid var en arabisk grammatikk. Og bare få måneder etter ankomsten til Norge, foreleste han på norsk.
Slett ikkje verst, det journalisten har fått med. Ho veit til og med at Elias Blix var Caspari-elev. Det er ikkje rett at Caspari "hadde Elias Blix som elev i Leipzig", det var nok i Kristiania. Men Caspari hadde, saman med semittistkollega Jens Peter Broch, mykje av æra for at Blix reiste til Leipzig på studieopphald hos læraren deira, Heinrich Leberecht Fleischer. Det var Caspari og Broch som fremma forslaget om å gjere Elias Blix til professor. Caspari ønskte seg lenge Blix som etterfølgjar i professorstillinga i Det gamle testamentet ved det teologiske fakultetet. Det blei det ikkje noko av. Etter at Caspari døydde i 1893 vikarierte Blix i embetet eit par år, men han ville ikkje søkje det.
# lagt inn 7.11.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?