<$BlogRSDUrl$>

12.11.06

Dagens Blix 

Kom heilag Ande, Kristi Tolk,
Fyll Hjartat paa ditt Kristenfolk!
Lat oss din Eld i Hugen kjenna,
Lat Kristi Kjærleik i oss brenna!
Dei skilde Tungor einar du
Og samlar i den same Tru
Dei mange Folkeslag og Ætter,
Som einmelt Lovsong til deg retter.
Halleluja, Halleluja!

-----
E. Blix, Salmar og Songar (Oslo: Olaf Huseby, 1900) s. 1

Provosert av konkurrenten, kan hende. Det er best å få liv i spalta "Dagens Blix" att. Eg har enno ikkje gått systematisk gjennom den siste Blix-samlinga med lesarane av BlixBlog.

Dette eine verset står først i boka, under "Inngangssalmer". Opphavet er ei gammal latinsk bøn, "Veni, sancte spiritus, reple tuarum corda fidelium". Den har ei lang historie i norske salmebøker, frå Thomissøn til Norsk Salmebok nr. 207, der den (ny)norske teksten er tilskriven Johannes Smemo. Smemo var ein framifrå gjendiktar, og han har sikkert hatt ei hand med i revisjonen av denne teksten òg, men faktum er at NoS 207 på to linjer og nokre småord nær er identisk med inngangssalmen i Salmar og Songar - utan at Elias Blix er nemnt ved namn på nokon plass i tradisjonslekkja. Kan hende har redaktørane av Norsk Salmebok tenkt at Blix hadde så mange andre, ikkje veit eg. Ha ein gild sundagskveld.
# lagt inn 12.11.06 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?